Menu Close

Korupcijos prevencija

Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykloje už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ilmera Abromavičienė,  tel. 8675 26152,  el. p. pavaduotoja.dagilelis@gmail.com

Informuoti apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus galite:

telefonu: 8 (41)524131, 8675 26152,  el. paštu:  infodagilelis@gmail.com. Anonimiškumą garantuojame.

Korupcijos prevencija mokykloje įgyvendinama vadovaujantis  šiais teisės aktais:

Informacija apie gautus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos pranešimus:

  • 2022 m. – negautas nei vienas pranešimas

  • 2023 m. – negautas nei vienas pranešimas

Skip to content