Menu Close

Dainavimo mokykla

Apie mokyklą

Šiaulių „Dagilėlio” dainavimo mokykla įsteigta 1999 m. rugsėjo 1 dieną. Tai viena jauniausių muzikos mokyklų Lietuvoje, kurioje šiuo metu mokosi per 300 berniukų ir jaunuolių nuo 4 iki 19 metų. Mokyklos kolektyvai aktyviai dalyvauja tarptautiniuose, respublikiniuose ir miesto renginiuose, aktyviai koncertuoja, o berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis” (vadovas Remigijus Adomaitis) – daugkartinis įvairių tarptautinių  bei respublikinių festivalių ir konkursų laureatas.

Mokyklos vizija – nuolat tobulėjanti ir besikeičianti, mokymosi sėkmės ir tarptautinio pripažinimo siekianti mokykla

Mokyklos misija – užtikrinti vaikų ir jaunuolių užimtumą po pamokų bendrojo ugdymo mokyklose ir po užsiėmimų ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Ugdyti įvairių gebėjimų ir poreikių berniukus ir jaunuolius pagal pradinio, pagrindinio muzikinio ugdymo ir neformaliojo ugdymo programas, tenkinant saviraišką./

 

Skaityti apie mus daugiau

Ugdymas

„Dagilėlio“ dainavimo mokykla vykdo šias programas:

  • neformaliojo ugdymo (ankstyvojo muzikinio ugdymo ir paruošiamoji klasės)
  • pradinio muzikinio ugdymo (1-4 klasės)
  • pagrindinio muzikinio ugdymo (5-8 klasės)
  • neformaliojo ugdymo (kryptingojo muzikinio ugdymo klasė)

Baigus programą mokiniams išduodami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintos formos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai.

Pamokos vedamos grupinių užsiėmimų metu ir individualiai.

Klasės dalijamos į grupes per šių dalykų pamokas:

  • dainavimo pamokose;
  • solfedžio pamokose;
  • muzikos istorijos pamokose.

Solinio dainavimo, muzikos instrumento pamokos yra individualios.

 

Skaityti apie ugdymą daugiau

Mokinių priėmimas

Priėmimas į mokyklą vykdomas vadovaujantis mokinių priėmimo į „Dagilėlio“ dainavimo mokyklą tvarkos aprašu.

Į „Dagilėlio“ dainavimo mokyklą priimami mokiniai (vaikai) nuo 4 iki 19 metų amžiaus.

Mokinių priėmimas naujiems mokslo metams vyksta gegužės ir rugsėjo mėnesį:

  • į ankstyvojo ugdymo klasę priimami 4-5 metų amžiaus ir į paruošiamąją klasę 6 metų amžiaus vaikai;
  • į 1-ą klasę priimami 6-8 metų vaikai, turintys sveiką balsą ir muzikinius duomenis – gerą muzikinę klausą, atmintį, ritmo pojūtį;
  • į aukštesnes klases priimami mokiniai, kurių gebėjimai ir įgūdžiai atitinka mokykloje priimtus konkrečių klasių pasiekimų vertinimo kriterijus.

Norinčių mokytis mokykloje tėvai (globėjai, rūpintojai) užpildo elektroninę prašymo formą

 

Skaityti apie priėmimą daugiau

Skip to content