Menu Close

Mokytojai

FUNKCIJOS IR REIKALAVIMAI MOKYTOJO PAREIGYBEI (Informacija ruošiama…)

FUNKCIJOS IR REIKALAVIMAI KONCERTMEISTERIO PAREIGYBEI (Informacija ruošiama…)

DAINAVIMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

GITAROS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Nr.

Pavardė, Vardas

Kvalifikacija

Klasė

Elektroninis paštas

1 Adomaitis Remigijus dainavimo mokytojas 109 adomaitisremigijus@gmail.com
2 Abromavičienė Ilmera dainavimo mokytoja 204 pavaduotoja.dagilelis@gmail.com
3 Abromavičienė Daina fortepijono mokytoja 210 abromavicienedaina@gmail.com
4 Adomaitienė Aušra dainavimo mokytoja 306 ausra.adomaitiene18@gmail.com 
5 Bartkutė Janina dainavimo mokytoja janina.bartkute@gmail.com
6 Batargina Tatjana fortepijono mokytoja 203 tbatargina2@gmail.com
7 Brazytė Inesa dainavimo mokytoja inesa.brazyte@gmail.com
8 Bražaitė Lidija violončelės mokytoja 304 lidijabrazaite@gmail.com
9 Bružienė Zita akordeono mokytoja 108 zzitabru@gmail.com
10 Brūzga Gediminas saksofono mokytojas 304 g.bruzga@gmail.com
11 Bulzgienė Vitalija dainavimo mokytoja, koncertmeisterė 211 vitalijameco@gmail.com
12 Daknienė Jolita smuiko mokytoja 202 jolitadama71@yahoo.com
13 Girskienė Lolita koncertmeisterė, fortepijono ir muzikos istorijos mokytoja 201 lolita.girskiene@gmail.com
14 Janušas Rolandas gitaros mokytojas 206 r.janusas@gmail.com
15 Jonaitis Ramūnas saksofono ir klarneto mokytojas 303 jonramunas@gmail.com
16 Karnatkaitė Greta saksofono mokytoja greta.karnatkaite@gmail.com
17 Kembrienė Daiva dainavimo mokytoja 301 dkembriene@gmail.com
18 Klimaitė Lilija fleitos mokytoja 112 lilija484@gmail.com
19 Koržanovienė Rima dainavimo mokytoja 207 rimkor@gmail.com
20 Krasauskaitė Giedrė koncertmeisterė giedruuune500@gmail.com
21 Lizdenienė Inga dainavimo mokytoja 305 kaskelyteinga@gmail.com
22 Miškūnienė Linida solfedžio mokytoja 205 linida.m@gmail.com
23 Mundinas Vytautas mušamųjų instrumentų mokytojas 212 vytkaster@gmail.com
24 Onaitis Linas akordeono mokytojas 108 linasonaitis@gmail.com
25 Pajuodienė Kristina fortepijono mokytoja 307 kristina.paj@gmail.com
26 Petrauskaitė Sigita solfedžio mokytoja 201 sigita.pet@gmail.com
27 Prascevičienė Nijolė smuiko mokytoja 203 nijole.pras@gmail.com
28 Rušinskas Kostas saksofono mokytojas kostas.rusinskas@gmail.com
29 Sadauskienė Vitalija dainavimo mokytoja 308 vitasa62@gmail.com
30 Šulcaitė Daiva Ramunė koncertmeisterė 306 sulcaitedaiv@gmail.com
31 Vaitoška Darius gitaros mokytojas 111 vaitoska@gmail.com

 

Skip to content