Menu Close

Veiklos įsivertinimas

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS

Bendrojo vertinimo modelis

Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykla nuo 2024 m. sausio mėn. numatė diegti kokybės vadybos sistemą, paremtą Bendrojo vertinimo modeliu (BVM). Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas bus atliekamas vadovaujantis Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašu, patvirtintu 2023 m. kovo 24 d. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-490.

2023 m. gruodžio mėn. „Dagilėlio“ dainavimo mokykloje buvo sudaryta darbo grupė kokybės vadybos sistemos, paremtos Bendrojo vertinimo modeliu, įgyvendinimui (patvirtinta direktoriaus 2023 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-109).

Dėl mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo pagal BVM 2024 m. sausio 8 d. vyko darbo grupės konsultacija su Vilma Tubutiene, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro direktore.

Darbo grupė yra parengusi mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ir tobulinimo planą (patvirtintas direktoriaus 2023 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr.V-110).

Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą numatyta atlikti 2024 m. vasario – kovo mėn. ir iki 2024 m. kovo 29 d. pateikti ataskaitą miesto švietimo skyriui.

BVM reglamentuojantys dokumentai

Įsakymas dėl veiklos kokybės įsivertinimo pagal bendrojo vertinimo modelį grupės sudarymo (ruošiama…)

Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ir tobulinimo planas (ruošiama…)

Skip to content