Menu Close

Veiklos įsivertinimas

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS

2017-2018 m. Stiprieji veiklos kokybės  rodikliai ir (ar) jų aspektai 2017-2018 m. Silpnieji (tobulintini) veiklos kokybės rodikliai ir (ar) jų aspektai 2018-2019 m. Stiprieji veiklos kokybės  rodikliai ir (ar) jų aspektai 2018-2019 m. Silpnieji (tobulintini) veiklos kokybės rodikliai ir (ar) jų aspektai 2019-2020 m. Stiprieji veiklos kokybės  rodikliai ir (ar) jų aspektai 2019-2020 m. Silpnieji (tobulintini) veiklos kokybės rodikliai ir (ar) jų aspektai
Vertybės, elgesio normos, principai Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas Tradicijos ir bendruomenės  santykiai Pamokos struktūra Mokyklos mikroklimatas Ugdymosi motyvacija
Mokyklos įvaizdis ir vaidmuo vietos bendruomenėje Ugdymosi motyvacija Mokyklos mikroklimatas Pagalba mokantis Aplinkos tinkamumas Mokytojo veiklos planavimas
Partnerystė su kitomis institucijomis Klasės (grupės) valdymas Ugdymo planai ir tvarkaraščiai Ugdymo nuostatos ir būdai Mokinio pažanga Kiti mokinių pasiekimai (saviraiška, dalyvavimas konc., konk. veikloje)
Gabių ir talentingų vaikų ugdymas   Mokinių ugdymosi pasiekimai   Gabių ir talentingų vaikų ugdymas  
        Turto valdymas

 

 

2021 m. vasario – kovo mėn., vadovaudamasi Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. T-455, mokykla atliko 2020-ųjų metų mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą.

2020 M. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO PROTOKOLAS

Skip to content