Menu Close

Priėmimas

PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

Priėmimas į mokyklą vykdomas vadovaujantis mokinių priėmimo į „Dagilėlio“ dainavimo mokyklą tvarkos aprašu.

Į „Dagilėlio“ dainavimo mokyklą priimami mokiniai (vaikai) nuo 4 iki 19 metų amžiaus.

Mokinių priėmimas naujiems mokslo metams vyksta gegužės ir rugsėjo mėnesį:

  • į ankstyvojo ugdymo klasę priimami 4-5 metų amžiaus ir į paruošiamąją klasę 6 metų amžiaus vaikai;
  • į 1-ą klasę priimami 6-8 metų vaikai, turintys sveiką balsą ir muzikinius duomenis – gerą muzikinę klausą, atmintį, ritmo pojūtį;
  • į aukštesnes klases priimami mokiniai, kurių gebėjimai ir įgūdžiai atitinka mokykloje priimtus konkrečių klasių pasiekimų vertinimo kriterijus.

Norinčių mokytis mokykloje tėvai (globėjai, rūpintojai) užpildo elektroninę prašymo formą

Skip to content