Menu Close

Darbo užmokestis

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu (Žin. 2000, Nr. 10-236; 2000, Nr. 47-1344; 2003, Nr. 116-5250; 2005, Nr. 139-5008), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A-1383 „Dėl įpareigojimo skelbti informaciją interneto svetainėse“.

*.pdfVidutinis darbo užmokestis 2024 m. I ketv.

*.pdfVidutinis darbo užmokestis 2023 m. IV ketv.

*.pdfVidutinis darbo užmokestis 2023 m. III ketv.

*.pdfVidutinis darbo užmokestis 2023 m. II ketv.

*.pdfVidutinis darbo užmokestis 2022 m. IV ketv.

*.pdfVidutinis darbo užmokestis 2022 m. III ketv.

*.pdfVidutinis darbo užmokestis 2022 m. II ketv.

*.pdfVidutinis darbo užmokestis 2022 m. I ketv.

Skip to content