Menu Close

D.U.K.

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI


PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

Kokio amžiaus vaikai priimami į „Dagilėlio“ dainavimo mokyklą?

Į „Dagilėlio“ dainavimo mokyklą priimami mokiniai (vaikai) nuo 4 iki 19 metų amžiaus. Plačiau apie tai skaitykite čia: PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

Ar į mokyklą priimami tik berniukai?

Nuo 2022 metų į „Dagilėlio“ dainavimo mokyklą priimami berniukai ir mergaitės.

Kada vyksta mokinių priėmimas naujiems mokslo metams?

Mokinių priėmimas naujiems mokslo metams vyksta gegužės ir rugsėjo mėnesį. Plačiau apie tai skaitykite čia: PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

Kokius dokumentus reikia pateikti norint mokytis „Dagilėlio“ dainavimo mokykloje?

Norinčių mokytis mokykloje tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia prašymą, vaiko asmens dokumento kopiją, 1 nuotrauką (3×4). Plačiau apie tai skaitykite čia: PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ


UGDYMAS

Kokios ugdymo programos vykdomos mokykloje?

„Dagilėlio“ dainavimo mokykla vykdo, neformaliojo ugdymo (ankstyvojo muzikinio ugdymo ir paruošiamoji klasės), pradinio muzikinio ugdymo (1-4 klasės), pagrindinio muzikinio ugdymo (5-8 klasės), neformaliojo ugdymo (kryptingojo muzikinio ugdymo klasė). Plačiau apie tai skaitykite čia: UGDYMAS

Ar „Dagilėlio“ dainavimo mokykloje vyksta tik dainavimo pamokos?

Ne. „Dagilėlio“ dainavimo mokykloje lavinamas balsas, dainavimo įgūdžiai; ugdomi dainavimo ir muzikavimo kolektyve (chore, instrumentiniame ansamblyje) įgūdžiai; lavinama muzikinė klausa, ugdomi ir plėtojami solfedžiavimo įgūdžiai; mokoma groti pasirinktu muzikos instrumentu; plėtojami meno interpretacijos, meninės saviraiškos, sceninės kultūros įgūdžiai, ugdomos tarpkultūrinio pažinimo, bendravimo kompetencijos. Plačiau apie tai skaitykite čia: PRADINIS UGDYMAS, PAGRINDINIS UGDYMAS, NEFORMALUS UGDYMAS

Kokiais muzikos instrumentais mokosi groti mokiniai?

Mokykloje mokoma groti pasirinktu muzikos instrumentu: fortepijonu, smuiku, akordeonu, gitara, saksofonu, klarnetu, išilgine ar skersine fleita, mušamaisiais instrumentais. Plačiau apie tai skaitykite čia: PRADINIS UGDYMAS, PAGRINDINIS UGDYMAS, NEFORMALUS UGDYMAS

Kokia mokslo metų trukmė?

Mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 diena, pamokos vyksta iki sekančių metų gegužės mėn. paskutinės dienos. Mokslo metai skirstomi pusmečiais. Plačiau apie tai skaitykite čia: UGDYMAS

Kiek dienų mokiniai mokosi per savaitę?

Visų klasių mokiniai mokosi 5 dienas per savaitę visus mokslo metus. Plačiau apie tai skaitykite čia: UGDYMAS


ATLYGINIMAS UŽ UGDYMĄ IR PARAMA

Koks yra atlyginimas (mokestis) už teikiamą vaikų švietimą „Dagilėlio“ dainavimo mokykloje?

Atlyginimo dydis už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose (tame tarpe ir „Dagilėlio“ dainavimo mokykloje) teikiama neformalųjį švietimą yra nustatytas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2019-07-04 sprendimu Nr. T-302: pagal pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programą – 20€ per mėnesį, o už vaiko ugdymą pagal neformaliojo ugdymo programas – 5€ per mėnesį. Plačiau apie tai skaitykite čia: PRADINIS UGDYMAS, PAGRINDINIS UGDYMAS, NEFORMALUS UGDYMAS

Kaip atsiskaitoma už ugdymą?

Atlyginimas už mokslą sumokamas už praėjusį mėnesį pagal mokėjimų kvitus, siunčiamus į mokinių tėvų el. paštus. Mokestį galima sumokėti visuose bankuose ir „PERLO“ terminaluose. Galima sumokėti ir internetu, per elektroninę bankininkystę arba per UAB „Viena Sąskaita“, pervedant pinigus į mokėjimo kvite nurodytą sąskaitą. Plačiau apie tai skaitykite čia: PRADINIS UGDYMAS, PAGRINDINIS UGDYMAS, NEFORMALUS UGDYMAS

Ar galiu paremti „Dagilėlio“ dainavimo mokyklą?

Taip. Bankas: „Swedbank“, AB; Banko kodas: 73000; Paramos sąskaita: LT927300010084048027; Paramos gavėjo pavadinimas: ŠIAULIŲ „DAGILĖLIO“ DAINAVIMO MOKYKLA. Plačiau apie tai skaitykite čia: PARAMA


APRANGA

Ar mokykloje reikia dėvėti uniformas?

Ne. „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos mokiniai uniformų nedėvi, bet per vykstančius renginius ir koncertus mokiniai dėvi „Dagilėlio“ koncertinius rūbus. Plačiau apie tai galima sužinoti paskambinus tel. 841 524 131.


BENDRUOMENĖ, TĖVAI

Kaip mokinių tėvai įtraukiami į mokyklos gyvenimą?

Puoselėjant bendruomeniškumą, tėvų įsitraukimas į mokyklos gyvenimą yra reikšmingas. Šiuo tikslu kasmet suformuojami klasių ir mokyklos tėvų komitetai, rengiami tėvelių susirinkimai. Tėveliai yra nuolat kviečiami dalyvauti mokyklos renginiuose, koncertuose. MOKYKLOS TARYBA

 

Skip to content