Menu Close

Apie mokyklą

Mokyklos oficialusis pavadinimas – Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykla, trumpasis pavadinimas – „Dagilėlio“ dainavimo mokykla.

Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 195221067

Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė – savivaldybės mokykla

Mokyklos grupė – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla

Mokyklos tipas – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla

Mokyklos pagrindinė paskirtis – formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo mokykla

Mokykla vykdo neformaliojo vaikų švietimo muzikinio ugdymo krypties programas, kurių sąrašą tvirtina Šiaulių miesto savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo

NUOSTATAI

KONTAKTAI

Šiaulių „Dagilėlio” dainavimo mokykla įsteigta 1999 m. rugsėjo 1 dieną. Tai viena jauniausių muzikos mokyklų Lietuvoje, kurioje šiuo metu mokosi per 300 berniukų ir jaunuolių nuo 4 iki 19 metų. Mokyklos kolektyvai aktyviai dalyvauja tarptautiniuose, respublikiniuose ir miesto renginiuose, aktyviai koncertuoja, o berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis” (vadovas Remigijus Adomaitis) – daugkartinis įvairių tarptautinių  bei respublikinių festivalių ir konkursų laureatas.

 

Mokyklos vizija – nuolat tobulėjanti ir besikeičianti, mokymosi sėkmės ir tarptautinio pripažinimo siekianti mokykla

Mokyklos misija – užtikrinti vaikų ir jaunuolių užimtumą po pamokų bendrojo ugdymo mokyklose ir po užsiėmimų ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Ugdyti įvairių gebėjimų ir poreikių berniukus ir jaunuolius pagal pradinio, pagrindinio muzikinio ugdymo ir neformaliojo ugdymo programas, tenkinant saviraišką

Skip to content