Menu Close

Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymas numato, kad įstaigose būtų įdiegtas funkcionuojantis vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas, kuriuo kiekvienas asmuo, kurį su įstaiga šiuo metu sieja arba ankščiau siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, galėtų pranešti apie įstaigoje galimai rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinius nusižengimus, tarnybinius nusižengimus, darbo pareigų pažeidimus, šiurkščius privalomų profesinės etikos normų pažeidimus ar kitas grėsmes viešajam interesui, apie kurias asmuo (pranešėjas) sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su įstaiga.

Informaciją apie pažeidimą galima teikti šiuo būdu – asmeniškai mokyklos direktoriui Remigijui Adomaičiui,  el. paštu adomaitisremigijus@gmail.com

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą atsisiųsti-> pdf , doc  formatu (pasirinktinai).

   Pranešime turi būti nurodyta:

  • kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;

  • sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;

  • vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė kiti kontaktiniai duomenys;

  • jei įmanoma, pateikite bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Direktorius administruoja vidinį apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

Teisės aktais reglamentuojantys pranešėjų apsaugą ir vidinio apie pažeidimus teikimo kanalo sukūrimą:

Skip to content