Menu Close

Neformalus ugdymas

            Ugdymo programos                  Vaikų amžius             Mokymosi trukmė     Mokomieji dalykai
Ankstyvojo neformaliojo ugdymo
programa
4-6 m. 1-3 metai
 • dainavimas
 • jungtinis choras
 
„Kryptingo muzikavimo neformaliojo
ugdymo programa
7-19 m. 1-12 metų
 • dainavimas
 • jungtinis choras
 • pasirenkamieji dalykai
  (solinis dainavimas, muzikos instrumentas, 
  antrasis muzikos instrumentas,
  instrumentinis ansamblis,
  pagilintas muzikos instrumento
  mokymas)
 

Ankstyvojo neformaliojo ugdymo programa

Ankstyvojo neformaliojo ugdymo programa suteikia galimybę ugdyti vaikų muzikinius gebėjimus, atskleisti jų prigimtines menines galias, tenkinti saviraiškos poreikius.

Ugdomi muzikiniai vaikų gebėjimai:

 • lavinamas balsas ir muzikinė klausa, dainavimo įgūdžiai;
 • formuojami ritmavimo ir muzikavimo įgūdžiai;
 • ugdomi dainavimo kolektyve (chore) įgūdžiai.

Plėtojamos asmeninės savybės: kūrybiškumas, estetinis pajautimas, mokėjimas suvokti ir išreikšti save.

Kryptingo muzikavimo neformaliojo ugdymo programa

Programa siūloma mokiniams, turintiems muzikinių gabumų, pageidaujantiems įgyti, plėtoti ir gilinti muzikinės saviraiškos gebėjimus. Taip pat baigusiems pagrindinio muzikinio ugdymo programą ir turintiems pasiekimų mokiniams, pageidaujantiems toliau tobulinti muzikinius gebėjimus.

Tobulinami ir plėtojami mokinių muzikiniai gebėjimai:

 • lavinamas balsas, muzikinė klausa (melodinė, harmoninė, ritminė), atmintis;
 • tobulinami ir plėtojami kolektyvinio muzikavimo, sceninės kultūros, meno interpretacijos ir meninės saviraiškos įgūdžiai;
 • ugdomos ir tobulinamos tarpkultūrinio pažinimo, bendravimo kompetencijos.

ATLYGINIMAS UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ PAGAL NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMĄ

Atlyginimas už vaiko ugdymą pagal neformaliojo ugdymo programas – 5€ per mėnesį.

Papildoma pasirenkamoji programa (dalykas):

 • 5 € (individuali, 1 savaitinė val.)
 • 1 € (grupinė, 1 savaitinė val.)

Atlyginimas už mokslą mokamas už praėjusį mėnesį arba už pusmetį pagal mokyklos išduotą kvitą visuose bankuose ir „PERLO“ terminaluose.

Galima sumokėti ir internetu, per elektroninę bankininkystę arba per UAB „Viena Sąskaita“, pervedant pinigus į Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos sąskaitą:

Gavėjo pavadinimas             Šiaulių „Dagilėlio” dainavimo mokykla
Gavėjo sąskaita   LT697300010076200462
Gavėjo bankas   Swedbank
Gavėjo kodas   195221067
Mokėjimo paskirtis   Mokinio vardas, pavardė, klasė, atlyginimas už mokslą

 

Atlyginimą už mokslą moka visi mokiniai, esantys mokinių sąrašuose.

Atlyginimas už mokslą nemokamas:

 • jei šeima gauna socialinę pašalpą.
  Tokiu atveju mokinio tėvai (globėjai) turi pateikti mokyklos raštinei pažymą apie gaunamą socialinę pašalpą arba patvirtintą jos kopiją ir prašymą;
 • jei vaikas nelankė mokyklos dėl ligos visą einamąjį mėnesį ar nepertraukiamai 4 savaites ir pateikė gydytojo pažymą ar jos kopiją ir prašymą;
 • jei mokiniui yra nustatytas neįgalumas. Tokiu atveju mokinio tėvai (globėjai) turi pateikti mokyklos raštinei prašymą ir Neįgalumo lygio pažymą arba patvirtintą jos kopiją dėl neįgalumo ir jo termino nustatymo.
 
Skip to content