Menu Close

„DAGILĖLIO“ DALYVAVIMAS EUROPOS JAUNIMO CHORŲ FESTIVALYJE ŠVEICARIJOJE

Straipsnis atnaujintas: 2023-05-22 00:00

Grįžti į ankstesnį puslapį (koncertai Vokietijoje, Liuksemburge)


Gegužės 16 d. Pasiekėme Bazelį. Mus pasitiko festivalio koordinatoriai, gidės ir atsakingi asmenys. Europos jaunimo chorų festivalyje jau prisiregistravome. Visi choro nariai gavo festivalio dovanėlių. 

Trumpa ekskursija miesto centre. Aplankėme Bazelio katedrą, kuri šiandien yra reformatų protestantų bažnyčia. Šalia jos, prie Reino upės, atsivėrė panoraminis vaizdas į Bazelį. 

„Dagilėlio“ choristai paskirstyti į šeimas. Rytoj laukia ilga, nuotykių ir įspūdžių pilna diena.

Gegužės 17 d. Bazelio Tomo bažnyčioje vyksta „Dagilėlio“ ir Filipiniečių repeticija.

Abu chorai dainavo lietuvių ir filipiniečių kūrinius. R. Adomaitis diriguodamas parodė svarbius kūrinio akcentus ir jis įgavo naują spalvą. „Dagilėliai“ ne tik dainavo, bet ir atliko įvairius šokių judesius. Repeticija vyko sklandžiai ir jaunieji choristai garsiais plojimais padėkojo dirigentams.

DAUGIAU NUOTRAUKŲ (gegužės 17 d.)

Svarbiausia šios dienos misija – pasiruošti Europos jaunimo chorų festivalio atidarymo koncertui. Koncertas vyks Švento Jokūbo arenoje, Bazelyje. Arenoje telpa per 7,5 tūkst. žmonių. Repeticija truks 3 val., bet prieš tai choristams numatyti pietūs.


Įspūdingas Europos jaunimo chorų festivalio atidarymo koncertas prasidėjo suėjimu ant spalvotų kilimų. Koncerte dalyvauja virš 1200 dalyvių. Bendrus kūrinius lydėjo audringų plojimų banga. Tuomet virš dvidešimt chorų vienas po kito atliko po vieną kūrinį iš savo repertuaro.

„Dagilėlis“ atliko N. Sinkevičiūtės kūrinį „Pjovė lankoj šieną“ ir pelnė gausius klausytojų plojimus. Atidarymo koncertą vainikavo visų chorų bendri kūriniai ir vienas ypatingas kūrinys – animuoto filmo „Cirquit“ įgarsinimas: viską, kas buvo rodoma vaizdo filme, „Dagilėliai“ su visais chorais įgarsino savo balsais (kranksinčios varnos, vandens fontanai, lenktyniaujantys dviratininkai ir kt.). Chorams dirigavo net trys dirigentai.

Žiūrovai džiaugėsi nepakartojamu reginiu ir, žinomo aktoriaus paprašyti, kartu dainavo su visais chorais.

DAUGIAU NUOTRAUKŲ (gegužės 17 d. koncertas)

Gegužės 18 d. Ankstyvas rytas prasidėjo šv. Mišiomis Therwil bažnyčioje. Šv. Mišiose dalyvavo bei koncertavo berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“. Apie chorą nemažai papasakojo pats kunigas.

Žmonės buvo nuoširdžiai dėkingi už profesionalų ir įsimintiną pasirodymą. Prie „Dagilėlio“ prisijungė Therwil mokyklos mažiausiųjų chorelis ir kartu atliko nuotaikingą kūrinį.

DAUGIAU NUOTRAUKŲ (gegužės 18 d.)


Vakaro koncertas vyksta didingoje Mariastein bažnyčioje. Jos šonuose žmonės statosi papildomas kėdes, nes nebėra daugiau laisvų vietų. Visi bilietai – išpirkti.

Koncertas prasidėjo bendru Europos jaunimo chorų festivalio kūriniu, kurį atliko jungtinis Lietuvos, Šveicarijos ir Filipinų choras. Viduryje būgnu groja Benas G. Aplink jį sustoję choristai dainuodami vieningai juda link jo ir atgal. Tuomet pradeda kilnoti rankas, lyg bandydami pasiekti kiekvieną žiūrovą. Smagus ir energingas kūrinys baigėsi audringais plojimais.

„Dagilėliai“ Kajus ir Rupšys fleitomis groja „Ave Maria“ ir pataiko tiesiai į klausytojų širdis. Mūsų gidė prisipažino, kad „Dagilėlio“ dainavimas palietė jos sielą ir per skruostą riedėjo ašaros.

Chorai – labai skirtingi, kaip ir dainavimo technika. Bet visus suvienija dar keli bendri kūriniai. Chorams diriguoja Remigijus Adomaitis.

DAUGIAU NUOTRAUKŲ (gegužės 18 d. koncertas)

Po koncerto visi festivalio dalyviai susitiko parke, kur galėjo artimiau susipažinti, kartu pavakarieniauti ir sudalyvauti diskotekoje.

Gegužės 19 d. Festivalio grafikas labai užimtas. Vakare grįžtame labai vėlai, ir keliamės anksti. Šiandien, koncertas vyks ryte ir vakare.


Europos jaunimo chorų festivalio koncertas vyksta Martino bažnyčioje. „Dagilėlio“ koncertas vyks po kelių kitų chorų pasirodymo. Tuo pačiu metu kitose Bazelio vietose vyksta dar keli festivalio koncertai. Įdomu tai, kad visose koncertų salėse ir bažnyčiose nėra laisvų vietų atsisėsti. Bilietai išpirkti. Visur pardavinėjami festivalio bukletai ir kiti atributai.

Nuo „Dagilėlių“ balsų koncerto atmosfera pasikeičia. Žmonės įdėmiai klausosi lietuvių kalbos. Dainų žodžiai prasmingi… užtenka padainuoti žodį LIETUVA ir visos abejonės dingsta. Tai – mūsų kraštas. Jis, turbūt, labai gražus, kaip ir pati daina. Salėje skamba plojimai ir džiugūs šūksniai. „Dagilėlis“ atlieka kūrinius vieną po kito ir plojimai tampa garsesni ir ilgesni. Koncerto pabaigai pasirinktas ritmingas kūrinys, kurį žmonės bando atkartoti. Klausytojai atsistoja ir audringais plojimais pasveikina „Dagilėlį“, dirigentą ir koncertmeisterę. Žmonės šypsosi, pritariamai linkčioja galva ir savo kalba taria pagiriamus žodžius. Plojimai tęsiasi iki paskutinis „Dagilėlis“ palieka sceną.

DAUGIAU NUOTRAUKŲ (gegužės 19 d. koncertas Martino bažnyčioje)

Papietavę aplankėme šalia esantį Bazelio universiteto botanikos sodą, kuriame auga įvairiausi augalai. Kai kuriuose šiltamiuose buvo labai karšta, o kituose augo vien kaktusai.

Jei Liuksemburge autbusu buvome nuvažiavę iki trijų valstybių sienų susikirtimo (su Prancūzija ir Vokietija), tai šį kartą Reino upe didžiuliu keltu atplaukėme iki paminklo, kuris žymi Šveicarijos, Prancūzijos ir Vokietijos sienų susikirtimą. Laivas skrodė Reino upę su chorų dainomis. Visi užsikrėtė gera nuotaika.

DAUGIAU NUOTRAUKŲ  (gegužės 19 d.)

Vakaro koncertas vyksta Therwil miestelio bažnyčioje. Koncertuoja Šveicarijos berniukų ir jaunuolių choras. Jie pasilieka salėje paklausyti „Dagilėlio“. Iš veidų matyti, kad tokio profesionalaus dainavimo jie nesitikėjo. „Dagilėliai“ šiandien koncertuoja su kostiumais. Puikus įvaizdis ir garsas džiugina ne tik klausytojus, bet ir festivalio vadovus, kurie būtent šioje bažnyčioje daro garso įrašus.

Visos koncertų salės ir bažnyčios pilnos žiūrovų. Šis vakaras – ne išimtis. Klausytojai ploja atsistoję, iškėlę rankas į viršų. Su vadovo rankos mostu choras nusilenkia. Bet, tai dar ne viskas. Vos išėjus iš bažnyčios chorai sustoja priešais bažnyčios duris ir visus išeinančius pasitinka dainuodami. Skamba bendri festivalio kūriniai, o paskui kiekvienas choras dainuoja atskirai. Klausytojai džiūgauja gavę progą dar kartą išgirsti visus tris chorus, o chorams išsiskirstant skiria audringus plojimus.

DAUGIAU NUOTRAUKŲ (gegužės 19 d. koncertas Therwil bažnyčioje)

Gegužės 20 d. Oras jau daug šiltesnis nei vakar ir trumpa repeticija (apšilimas) įvyksta lauke, šalia Therwil bažnyčios. Šiuo metu vykstame pavalgyti, o po to vyks chorų koncertai gatvėse. Po koncerto laukia laisvas laikas, kurį berniukai ir jaunuoliai praleis šeimose.


Lauke jau labai šilta. Aikštėje įrengta lauko scena aplink kurią susirinkę žmonės sėdi tiesiog ant grindinio. Muzika skamba visur: gatvėse, aikštėje. Bet kūriniai, kuriuos išgirs dabar, bus puikūs, nes juos atliks choras „Dagilėlis“.

DAUGIAU NUOTRAUKŲ (gegužės 20 d.)

Koncerto klausosi minia žmonių. Vieni šypsosi, kiti filmuoja, treti stebisi kokie aukšti ir skambūs berniukų balsai. „Dagilėliui“ choru ištarus „Buvo!“ Pasigirsta plojimai ir šūksniai. Žmonės ilgai ploja kol Remigijus Adomaitis šypsodamasis jiems nusilenkia. Žmonės šalia scenos mato užrašą „Litauen“. Jie žino, kad šis nuostabus choras atvyko iš Lietuvos ir jis moka nustebinti bei nudžiuginti.

Skambant „Dagilėlio“ kūriniui, kuris socialiniame tinklapyje turi milijonus peržiūrų, klausytojai apdovanoja chorą ypatingai gausiais plojimais ir šūkniais BRAVO! Tokias pat žmonių reakcijas sulaukėme ir kitoje atviroje erdvėje. Klausytojų dėmesiu pamaloninti „Dagilėliai“ atlieka paskutinį kūrinį, kuriuo džiaugiasi mūsų gidės. Jos sulaukė daug gerų atsiliepimų iš savo draugų ir pažįstamų. Dauguma jų drąsiai skelbė, kad įdomiausia klausyti Remigijaus Adomaičio vadovaujamo choro „Dagilėlis“.

DAUGIAU NUOTRAUKŲ (koncertai atvirose Bazelio vietose)

Apie šį Europos jaunimo chorų festivalį Bazelio interneto dienraštyje parašytas straipsnis ir jo pabaigoje kalbama apie „Dagilėlio“ magišką galią“.

Su gera emocija visi iškeliavome atgal. Dar šiandien vakare vaikai nakvos šeimose, o jau rytoj nuo ryto su lagaminais keliausime link autobuso. Pasiruošę kelionei berniukai ir jaunuoliai susikaups dar vienam koncertui ir festivalis bus uždarytas.

Gegužės 21 d. Kiekvieną dieną „Dagilėlis“ stebino klausytojus savo unikaliais balsais. Nuoširdi chorinė muzika, kurią skleidė „Dagilėlis“, buvo ypatinga. Ji užkariavo klausytojų širdis. O festivalio uždarymo koncerto pradžioje nuaidėjo liūto riaumojimas, kurį palydėjo griausmingi klausytojų plojimai, bei choristų džiugūs šūksniai ir trepsėjimas.

Tuomet „Dagilėliai“ mėgavosi kitų chorų pasirodymais ir koncerto pabaigoje su visais chorais padainavo bendrą kūrinį. Chorams dirigavo pati festivalio vadovė, kuri po koncerto pasidžiaugė mūsų choro atvykimu ir nepakartojamu koncertu.

DAUGIAU NUOTRAUKŲ (gegužės 21 d.)

Atsisveikinę su gidėmis pradėjome kelionę namų link. Šiuo metu ilsimės viešbutyje, Niurnberge (Vokietija). Rytoj keliausime į Vroclavą (Lenkija). Vakare apsilankysime vandens pramogų parke, o iš pat ryto jau keliausime link Šiaulių.

Laukite mūsų sugrįžtant!

R. Bieliausko nuotraukos

Skip to content