Menu Close

NAUJŲ MOKSLO METŲ ŠVENTĘ „DAGILĖLIS” SUTIKO SU DAINOMIS

Naujų mokslo metų šventės proga „Dagilėlio” koncertų salėje aidėjo nuoširdūs berniukų balsai: 2-os, 3-ios ir 4-os kl. chorai savo tėveliams įrodė, kad po ilgos pertraukos kartu suėję choru gali padainuoti be didesnių sunkumų.

Mokyklos direktorius Remigijus Adomaitis taria sveikinimo žodį | Romo Bieliausko nuotrauka | 2021-09-01

Skambėjo mokytojų, mokyklos direktoriaus ir pavaduotojos įkvepiantys žodžiai, eilės ir tėvelių plojimai. Mokiniai nuo savo mokytojų gavo paskatinimo dovanėles ir gausius, padrąsinančius palinkėjimus.

Patys mažiausieji naujus mokslo metus sutiko „Dagilėlio” koncertų salėje ir choro studijoje.

Romo Bieliausko nuotraukos | 2021-09-01

Skip to content