Menu Close

MOKYKLOJE SKAMBĖJO „DAGILĖLIO” IR VAIKŲ CHORO „MULAN” IŠ KINIJOS KONCERTAS

Penktadienio vakarą Šiaulių „Dagilėlio” dainavimo mokykloje skambėjo „Dagilėlio” dainavimo mokinių ir Harbin Propel Performing Arts & Media Co., LTD vaikų choro “Mulan” iš Kinijos koncertas.

Koncerto vedėja pristatė pirmuosius atlikėjus – „Dagilėlius”. Skambėjo instrumentinė muzika. 

Po kiekvieno pasirodymo kinės kiekvienam „dagilėliui” įteikė po dovanėlę.

Mergaitės iš LTD vaikų choro „Mulan” grojo instrumentais bei dainavo. Nuotaikingos vaikų dainelės visus nuteikė linksmai. Vaikams plojo ne tik mokytojai, žiūrovai, bet ir patys vaikų tėveliai, kurie į Lietuvą atvyko kartu su choru. 

Nuoširdų dviejų šalių koncertą vainikavo bendros koncertuojančiųjų ir jų mokytojų nuotraukos.

Harbin Propel Performing Arts & Media Co., LTD vaikų choras “Mulan” nuo sausio 13 dienos yra globojami „Dagilėlio” dainavimo mokyklos. Vaikai ir mokytojai lankė dainavimo, solfedžio pamokas bei mokėsi ir iš pačio Maestro R. Adomaičio.

Svečiai iš Kinijos taip pat aplankė Šokolado muziejų, Kryžių kalną ir kitas įsimintiniausias vietas Šiauliuose. „Dagilėlio” dainavimo mokykla taip pat suorganizavo ekskursiją į Palangą ir Klaipėdą.

Nuotraukų autorius R. Bieliauskas 

Skip to content