Menu Close

1-3 KLASIŲ CHORAI KONCERTAVO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMŲ BENDRUOMENEI

Jungtinis 1-os klasės berniukų, 1-os klasės mergaičių, 2-os klasės berniukų ir 3-ios klasės berniukų choras koncertavo Šiaulių miesto savivaldybės globos namų Padėkos vakare, kuris vyko Šiaulių kultūros centre

Chorams akompanavo mokytoja Lolita Girskienė.

Koncerte dalyvavo 1-os klasės berniukų choras (choro mokytoja Inga Lizdenienė), 1-os klasės mergaičių choras (choro mokytoja Daiva Kembrienė), 2-os klasės berniukų choras (choro mokytoja Rima Koržanovienė), 3-ios klasės berniukų choras (choro mokytoja Daiva Kembrienė).

A. Jurevičiūtės nuotraukos | 2023-06-12

DAUGIAU NUOTRAUKŲ

Skip to content