Menu Close

2018-04-21 Koncertas Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje

15–18 VAL. BAIGIAMASIS DIDŽIOSIOS MUZIKŲ ŠVENTĖS KONCERTAS

/ Gedimino pr. 51, Vilnius 01504
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. III a. erdvė prie vitražo 

Didžioji muzikų šventė

Atkurtos valstybės šimtmečiui skirta Didžioji muzikų šventė tradiciškai suburs visus šalies muzikus. Šiemet jai atveriamos Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos erdvės.

Prieš 100 metų jaunoje valstybėje, nors ir kamuojamoje nepriteklių ir daugybės buities problemų, nepaprastai daug dėmesio buvo skiriama kultūrai, kaip svarbiausiam valstybingumo rodikliui. Sparčiai steigiami teatrai, muziejai, menų mokymo įstaigos, meno kolektyvai ir šventės, tarp kurių iškiliausia – netrukus šimtmetį minėsianti Dainų šventė. Į kūrybines bendruomenes būrėsi ir muzikai. 1936 metais įsteigtos Lietuvos muzikų draugijos veikloje išsiskyrė net kelios sekcijos: chorvedžių, kompozitorių ir atlikėjų. Anuometinio sambūrio suvažiavimai vykdavo savaitėmis, jie aprėpdavo konferencijas, koncertus ir susitikimus ne tik tarpusavyje, bet ir su kitomis bendruomenėmis, valdžios institucijomis, meno įstaigomis ir plačiąja visuomene. Pagrindinis tokių susitikimų tikslas – skatinti bendrystę ir atkreipti dėmesį, ko kultūriniame gyvenime labiausiai trūksta, kokios problemos trukdo siekti aukščiausių profesinių tikslų, ir numatyti veiksmus, galinčius išspręsti kylančias problemas.

Šiandien Lietuvos muzikų sąjunga (LMS) vienija per 300 meno kūrėjo statusą turinčių narių, kurių amžius – nuo 26 iki 95 metų. Nors veiklos galimybės pakito, tikslai liko tie patys. Tad kelias dienas vykstančiuose renginiuose bus puiki proga pasidžiaugti sėkme, pristatyti naujausius narius ir apdovanoti „Auksiniu disku“ 2017 metų laureatus. 

Dalyvauja:

BERNIUKŲ IR JAUNUOLIŲ CHORAS „DAGILĖLIS“
Meno vadovas ir dirigentas Remigijus ADOMAITIS

Dainininkai Ieva Juozapaitytė, Julija Karaliūnaitė, Agnė Sabulytė, Eglė Juozapaitienė, Vytautas Juozapaitis, Aistė Bružaitė (kanklės), Viktorija Zabrodaitė (fleita), Lukas Sarpalius (obojus), Lina Marija Domarkaitė (smuikas), pianistės Ala Bendoraitienė, Šviesė Čepliauskaitė, Donata Domarkaitė, Nijolė Ralytė ir Laima Smolskaitė-Sarpalė, 2017 m. „Auksinio disko“ laureatai birbynininkas Egidijus Ališauskas, džiazo pianistas Dmitrijus Golovanovas.

Vakarą veda Tomas Bakučionis.

Įėjimas laisvas.

Daugiau informacijos:

Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos internetinė svetainė – „Didžioji muzikų šventė”

Skip to content