Menu Close

2023-12-22 „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“. Koncertas Vilniuje

Lietuvos berniukų chorų festivalio-akcijos „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“

Koncertas Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje

/ Aušros Vartų g. 5, 01304 Vilnius
Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje

Dalyvauja:

BERNIUKŲ IR JAUNUOLIŲ CHORAS „DAGILĖLIS”
Meno vadovas ir dirigentas Remigijus ADOMAITIS

Skip to content