2016-09-22

Berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ (meno vadovas Remigijus Adomaitis, koncertmeisterė Daiva Šulcaitė) šiąnakt išvykstą į koncertinį turą Maljorkoje.

Į KONCERTINĘ KELIONĘ VYKSTA

PROGRAMA, KELIONĖ, NUOTRAUKOS

Daugiau

2016-09-10

Romo BIELIAUSKO nuotr. |2016-09-09

Daugiau

2016-09-10

Iškilmingo vakaro metu koncertavo berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“ (meno vadovas Remigijus Adomaitis).

Daugiau

2016-09-02

Šventėje dalyvavo 1-os, 2-os, 3-ios ir 4-os klasių mokiniai ir jų tėveliai. Jiems koncertavo 3-ios ir 4-os klasių jungtinis berniukų choras (choro mokytoja Rasa Vaškelienė, koncertmeisterė Daina Abromavičienė).

Skambiomis dainomis rugsėjo 1-ąją pasitikti kvietė pati choro mokytoja. Įkvepiančią kalbą tarė mokyklos direktorius Remigijus Adomaitis.

SVEIKINAME VISUS SU RUGSĖJO 1-ĄJĄ!

Daugiau

2016-08-30

Romo BIELIAUSKO nuotr. | 2016-08-29

Artėjant mokslo metų pradžios šventei Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos koncertų salėje vyko švietimo bendruomenės konferencija. Joje dalyvavo ir Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.

Konferenciją pradėjo mokyklos mokinys Pijus Kondrotas, kuris atliko puikų kūrinį ir sulaukė gausių aplodismentų. Vėliau į sceną žengė virš 80 „dagilėlių“, kurie taip pat skambiais ir nuoširdžiais savo balsais pasveikino visus savivaldybės narius, visą švietimo bendruomenę, bendrojo ugdymo mokyklų, lopšelių-darželių, neformaliojo švietimo mokyklų vadovus ir jų atstovus. Chorui dirigavo Remigijus Adomaitis, koncermeisterė Daiva Šulcaitė.

Daugiau

2016-08-30

2016-07-13

Vidurnaktį, iš birželio 19-osios į 20-ąją, berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“ (meno vadovas Remigijus Adomaitis, koncertmeisterė Daiva Šulcaitė) iš mokyklos kiemo autobusu išriedėjo į tolimą kelionę.

Nuostabiu repertuaru „apsiginklavęs“ choras koncertavo Berlyno Parochial bažnyčioje (Vokietija), Dublino Švento Andriejaus bažnyčioje (Airija), Lišo (Laois) Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčioje (Airija), Balinrobo (Ballinrob) Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje (Airija), Golvėjaus (Galway) Dievo Motinos ėmimo į dangų ir Šv. Mikalojaus katedroje (Airija).

„Dagilėlis“ taip pat surengė į koncertinio turo planą neįtrauktus pasirodymus: Gento (Ghent) Šv. Mykolo bažnyčioje (Belgija); prie Londono Šv. Pauliaus katedros (Jungtinė Karalystė); prie Balinrobo istorinio paminklo, skirto Feliksui Vaitkui, kuris lėktuvu Lituanica II perskrido per Atlantą iš Niujorko, bet nepasiekęs tikslo (Kauno) priverstinai nusileido būtent šiame miestelyje (Airija).

Daugiau

2016-07-12

Diriguoja Remigijus Adomaitis | Romo BIELIAUSKO nuotr.| 2016-07-06

Į Lietuvos moksleivių dainų šventės „Tu mums viena“ renginius buvo išvykę per pusantro tūkstančio jaunųjų šiauliečių, juo lydėjo kelios dešimtys pedagogų, sveikatos priežiūros specialistų, savanorių. Visi kolektyvų vadovai ir organizatoriai buvo pakvieti į padėkos vakarą. Miesto kultūros atstovus pasveikino Šiaulių meras Artūras Visockas.

Šiaulių miesto meras A. Visockas pasidžiaugė, kad Dainų dienos vyriausiais dirigentais buvo pakviesti net keturi šiauliečiai: Remigijus Adomaitis ir kiti Šiaulių muzikos mokyklų choro vadovai.

Daugiau

2016-07-11

„Dagilėlis“ prieš prasidedant šventei | Romo BIELIAUSKO nuotr.| 2016-07-06

Liepos 4-6 dienomis Vilniuje vykusioje 8-ojoje Lietuvos moksleivių dainų šventėje „Tu mums viena“ itin gausiai dalyvavo Šiaulių meno kolektyvai: berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis” (meno vadovas ir dirigentas Remigijus Adomaitis), 3-ios kl. berniukų choras (mokytoja Rasa Vaškelienė), 2-os kl. berniukų choras (mokytoja Daiva Kembrienė), 1-os kl. berniukų choras (mokytoja Rima Koržanovienė) ir kiti Šiaulių miesto kolektyvai.

Daugiau

2016-06-17

Šį sekmadienį berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“ (meno vadovas Remigijus Adomaitis, koncertmeisterė Daiva Šulcaitė) išvyks į koncertinį turą. Choras koncertuos Vokietijos sostinėje Berlyne, lankysis Londono žymiausiose vietose. Vėliau keltu kirs Airijos jūrą ir pasiekę Dubliną „dagilėliai“ įsikurs juos pasitikusiose šeimose. „Dagilėlis“ Airijoje surengs ne vieną koncertą, tuo pačiu atras ir pažins nauja kultūrą bei tradicijas.

Sekmadienį 11 val., prieš kelionę, berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“ dalyvaus šv. Mišiose Šiaulių Švč. Mergelės Marijos nekalto prasidėjimo bažnyčioje.

Į KONCERTINĘ KELIONĘ VYKSTA

PROGRAMA, KELIONĖ, NUOTRAUKOS

Daugiau
 
 1   2   3   4   5