2016-07-13

Vidurnaktį, iš birželio 19-osios į 20-ąją, berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“ (meno vadovas Remigijus Adomaitis, koncertmeisterė Daiva Šulcaitė) iš mokyklos kiemo autobusu išriedėjo į tolimą kelionę.

Nuostabiu repertuaru „apsiginklavęs“ choras koncertavo Berlyno Parochial bažnyčioje (Vokietija), Dublino Švento Andriejaus bažnyčioje (Airija), Lišo (Laois) Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčioje (Airija), Balinrobo (Ballinrob) Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje (Airija), Golvėjaus (Galway) Dievo Motinos ėmimo į dangų ir Šv. Mikalojaus katedroje (Airija).

„Dagilėlis“ taip pat surengė į koncertinio turo planą neįtrauktus pasirodymus: Gento (Ghent) Šv. Mykolo bažnyčioje (Belgija); prie Londono Šv. Pauliaus katedros (Jungtinė Karalystė); prie Balinrobo istorinio paminklo, skirto Feliksui Vaitkui, kuris lėktuvu Lituanica II perskrido per Atlantą iš Niujorko, bet nepasiekęs tikslo (Kauno) priverstinai nusileido būtent šiame miestelyje (Airija).

Daugiau

2016-07-12

Diriguoja Remigijus Adomaitis | Romo BIELIAUSKO nuotr.| 2016-07-06

Į Lietuvos moksleivių dainų šventės „Tu mums viena“ renginius buvo išvykę per pusantro tūkstančio jaunųjų šiauliečių, juo lydėjo kelios dešimtys pedagogų, sveikatos priežiūros specialistų, savanorių. Visi kolektyvų vadovai ir organizatoriai buvo pakvieti į padėkos vakarą. Miesto kultūros atstovus pasveikino Šiaulių meras Artūras Visockas.

Šiaulių miesto meras A. Visockas pasidžiaugė, kad Dainų dienos vyriausiais dirigentais buvo pakviesti net keturi šiauliečiai: Remigijus Adomaitis ir kiti Šiaulių muzikos mokyklų choro vadovai.

Daugiau

2016-07-11

„Dagilėlis“ prieš prasidedant šventei | Romo BIELIAUSKO nuotr.| 2016-07-06

Liepos 4-6 dienomis Vilniuje vykusioje 8-ojoje Lietuvos moksleivių dainų šventėje „Tu mums viena“ itin gausiai dalyvavo Šiaulių meno kolektyvai: berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis” (meno vadovas ir dirigentas Remigijus Adomaitis), 3-ios kl. berniukų choras (mokytoja Rasa Vaškelienė), 2-os kl. berniukų choras (mokytoja Daiva Kembrienė), 1-os kl. berniukų choras (mokytoja Rima Koržanovienė) ir kiti Šiaulių miesto kolektyvai.

Daugiau

2016-06-17

Šį sekmadienį berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“ (meno vadovas Remigijus Adomaitis, koncertmeisterė Daiva Šulcaitė) išvyks į koncertinį turą. Choras koncertuos Vokietijos sostinėje Berlyne, lankysis Londono žymiausiose vietose. Vėliau keltu kirs Airijos jūrą ir pasiekę Dubliną „dagilėliai“ įsikurs juos pasitikusiose šeimose. „Dagilėlis“ Airijoje surengs ne vieną koncertą, tuo pačiu atras ir pažins nauja kultūrą bei tradicijas.

Sekmadienį 11 val., prieš kelionę, berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“ dalyvaus šv. Mišiose Šiaulių Švč. Mergelės Marijos nekalto prasidėjimo bažnyčioje.

Į KONCERTINĘ KELIONĘ VYKSTA

PROGRAMA, KELIONĖ, NUOTRAUKOS

Daugiau

2016-06-05

Birželio 4-osios saulėtą vakarą Kauno Dainų slėnyje gausiai susisrinkusius žiūrovus džiugino Kauno Dainų šventės dalyviai. Jame dalyvavo ir Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“. Tūkstantinei dainininkų masei dirigavo ir „Dagilėlio“ choro meno vadovas Remigijus Adomaitis.

Daugiau

2016-06-03

Penktadienio vakarą Šiaulių bulvare, skambant Martyno Levickio muzikai, „Dagilėlio“ 2-os klasės choras, pasipuošęs koncertiniais rūbais, žygiavo į Šiaulių verslo ir technologijų fakulteto II rūmus.

Daugiau

2016-06-01

Gegužės 31 d. „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos 6-os klasės mokinys Danas Buivydas (mokytojas Linas Onaitis) dalyvavo I regioniniame akordeono muzikos konkurse „Draugystės tiltai“ ir laimėjo I laipsnio laureato diplomą. Sveikiname!

Daugiau

2016-05-30

Gegužės 30 d. „Dagilėlio“ trečiokai lankėsi Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje. Berniukai buvo pakviesti sudalyvauti Padėkos šventėje, kada pagerbiami daugiausiai šiais mokslo metais pasiekę mokiniai ir jų mokytojai.

Daugiau

2016-05-27

Gegužės 27-osios vakarą į mokyklos salę rinkosi mokiniai, tėveliai, mokytojai, svečiai. Visi nekantriai laukė „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos baigimo iškilmių. Šį pavasarį 25 absolventai, sėkmingai išlaikę atsiskaitymus ir egzaminus, paėmė į rankas neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimus.

Daugiau

2016-05-27

Gegužės 26 d. „Dagilėlio“ dainavimo mokykloje vyko muzikuojančių šeimų festivalis – konkursas „Gaidų Pynė 2016“.

Daugiau
 
 1   2   3   4   5